Declaración de accesibilidade

Información xeral

A Xunta de Galicia comprometeuse a facer accesibles osseus sitios web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobreaccesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivosmóbiles do sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplica ao sitio web Vai de Peixe.

Situación do cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme ao RD 1112/2018 por mor das excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se achegan acontinuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 1. falta de conformidade co RD 1112/2018:
  • Poden existir problemas para percibir algúnselementos do sitio afectando aos requisitos 9.1.1.1 Contido nontextual, 9.1.3.1 Información e relacións e 9.1.4.3 Contraste(mínimo) de UNE-EN 301549:2020.
  • Pódense experimentar problemas no acceso ásfuncionalidades dos elementos do sitio afectando aosrequisitos 9.2.4.4 Propósito das ligazóns (no seu contexto) e9.2.4.7 Visibilidade do foco de UNE-EN 301549:2020.
  • Pode non estar dispoñible algunha informaciónrelativa a elementos do sitio que afecte a comprender comousar estes elementos ou a información que proporcionanafectando ao requisito 9.3.1.2 Idioma das partes de UNE-EN 301549:2020.
  • Algúns navegadores ou produtos de apoio podenexperimentar problemas para interpretar algúns elementosdeste sitio afectando ao requisito 9.4.1.1 Procesamento deUNE-EN 301549:2020.
 2. carga desproporcionada:non aplica.
 3. o contido non entra dentro do ámbitoda lexislación aplicable: non aplica.

 

Preparación da presente declaración deaccesibilidade

Esta declaración foi preparada o 05/04/2022.

O método empregado para preparar a declaración foi unhaautoavaliación levada a cabo polo Axencia para aModernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Última revisión da declaración: 05/04/2022.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como informar sobre posibles incumprimentos por parte deste sitio web, transmitir outras dificultades de acceso ao contido ou formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade deste sitio web a través do Sistema Integrado de Atención á Cidadanía de xeito electrónico, telefónico ou presencial.

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Xunta deGalicia.

Procedemento de aplicación

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 doRD 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

Contido opcional

Data de última revisión

A última revisión de accesibilidade foi realizada o05/04/2022.

Ligazóns relacionadas